SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
2
5
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 22 Tháng Năm 2012 11:15:00 SA

Đảng ủy Phường 13, 15 tổ chức học tập, quán triệt điều lệ Đảng khóa XI

Vừa qua, Đảng Ủy Phường 13, 15 đã tổ chức học tập quán triệt Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI và Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, một số hướng dẫn thi hành và quy định về những điều Đảng viên không được làm. Đảng viên nắm vững quan điểm cơ bản của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, thi hành Điều lệ Đảng. Qua buổi báo cáo này đã làm cho các Chi bộ trực thuộc và Đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của Chi bộ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng viên và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.


Số lượt người xem: 5484    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm