SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
3
7
3
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 06 Tháng Tư 2012 3:40:00 CH

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước năm 2012

Uỷ ban nhân dân Quận ban hành Công văn số 349/UBND ngày 27/3/2012 về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của quận và cơ sở; trong thời gian qua, Quận luôn quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên, khuyến khích các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do thành phố và quận phát động.

Nhìn chung, phong trào thi đua của quận từng bước được nâng lên. Hệ thống các nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí, thang bảng điểm thi đua được nghiên cứu cải tiến phù hợp với tình hình đặc điểm của Quận, và tập trung đi sâu vào các chương trình trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thi đua, phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Quy trình xét duyệt danh hiệu thi đua khen thưởng được cải tiến hợp lý hơn, tạo điều kiện cho các đơn vị lập hồ sơ đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc. Qua đó giúp các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên các tập thể và cá nhân tích cực thi đua lập thành tích, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Quận và đơn vị.

            Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, nhất là việc đề xuất khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người đúng việc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn Quận, Uỷ ban nhân dân Quận yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 16 phường thực hiện một số nội dung về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2012, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo Quyết định ban hành Qui định nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình tổ chức chấm điểm thi đua năm 2012 của Uỷ ban nhân dân Quận; về tổ chức phong trào thi đua ngắn hạn, theo chuyên đề hoặc triển khai thực hiện các phong trào theo chỉ đạo của thành phố, các đơn vị căn cứ nội dung hoạt động, quy mô tổ chức, tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó cần đề ra cụ thể nội dung, tiêu chuẩn khen thưởng và phải đảm bảo tỉ lệ khen thưởng đối với tập thể không quá 10%, đối với cá nhân không quá 20%, để báo cáo lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Quận theo lĩnh vực phụ trách xem xét thông qua trước khi triển khai thực hiện. Trong trường hợp phong trào có quy mô tổ chức lớn cần có tỷ lệ khen thưởng cao hơn mức quy định trên, để kịp thời động viên các cá nhân tập thể thì đơn vị kiến nghị cụ thể để Uỷ ban nhân dân Quận xem xét chấp thuận. Riêng việc khen thưởng đối với cá nhân có thành tích thật sự dũng cảm, xuất sắc trong công tác phòng ngừa, trấn áp, tấn công tội phạm của Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện đang áp dụng.


Số lượt người xem: 5300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm