SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
3
6
3
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 19 Tháng Giêng 2012 10:55:00 SA

Gắn với phong trào quần chúng dựa vào quần chúng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

            Trong Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã dặn lại toàn Đang, toàn quân và toàn dân ta những công việc phải làm khi Tổ quốc đã thống nhất, trong đó có nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Bác viết: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, và cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những cái gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt hơn". (1) Người còn chỉ rõ: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên

là chỉnh đốn lại Đàng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làmđược như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi" (2)

            Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là một yêu cầu bức xúc của toàn Đảng, toàn dân ta.

            Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về tư tưởng là làm cho hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Tại Lớp huấn luyện đảng viên mới của Thành ủy Hà Nội, ngày 14/5/1966, Bác Hồ nói: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Muốn xây dựng chi bộ “bốn tốt”, thì phải bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên. Muốn có lập trường vô sản vững chắc thì đảng viên phải có ý thức giai cấp, đồng thời có lý luận cách mạng. Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng”. (3)

            Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị là kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong những bài học mà Đại hội VIII của Đảng đã tổng kết sau 10 năm đổi mới bài học về giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được đưa lên hàng đầu: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên suốt trong lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

            Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về tổ chức là tăng cường sức chiến đấu của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Trong thực tế, không ít tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi yếu kém, có nơi tê liệt, phương thức lãnh đạo và sinh hoạt lúng túng, có tình trạng vừa kém dân chủ, vừa thiếu kỷ luật, kỷ cương. Một số cán bộ và cấp ủy chưa tôn trọng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bệnh quan liêu độc đoán, cục bộ, địa phương, kèn cựa, địa vị, cá nhân chủ nghĩa rất nặng. Không ít nơi, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng.

 

            Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng muốn có hiệu quả thiết thực, trước hết, phảị gắn với phong trào chúng và phải dựa vào quân chúng.

            Thông qua phong trào quần chúng, Đảng kiểm nghiệm hoàn chỉnh và cụ thế hóa đường lối chính trị. Và cũng từ phong trào cách mạng của quần chúng, Đảng lựa chọn những người tài tú kết nạp vào Đảng. Thực tiễn cách mạng cho thấy, nơi nào có phong trào quần chúng mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thì ở đó, tổ chức Đảng được phát triển và củng cố, cán bộ, đảng viên được rèn luyện và thử thách. Trái lại, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm tốt thì phong trào quần chúng càng lớn mạnh. Quá trình phát triển và lớn mạnh của Đảng gắn liền với sự phát triển của xã hội và sự lớn mạnh của phong trào quần chúng. Phong trào quần chúng là cơ sở, là nguồn sống của Đảng, là mảnh đất tốt, từ đó, Đảng lớn lên không ngừng.

            Sức mạnh của Đảng và sự thắng lợi của cách mạng bắt nguồn từ chỗ Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Nhân dân ta vốn rất cách mạng, hết mực tin yêu và kính trọng Đảng. Mọi hành động của cán bộ, đảng viên đều có ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân. Vì vậy, quần chúng rất mong muốn và đòi hỏi được góp phần tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hằng ngày, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu được và đánh giá đúng hoạt động của các tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên. Dựa vào quần chúng và vận động quần chúng tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất định sẽ nâng cao được sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố sự liên hệ giữa Đảng và quần chúng, nâng cao uy tín của Đảng. Tham gia xây dựng và chinh đốn Đảng, quần chúng đấu tranh loại bỏ dần tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, tệ cường hào, gia trưởng, tệ tham nhũng, buôn lậu cùng những biểu hiện tiêu cực khác của một số cán bộ đảng viên, ngăn chắn việc kết nạp những không đủ tiêu chuẩn vào Đảng và phát hiện những phần tử cơ hội đang thao túng trong một số tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhất định sẽ khẳng định vai trò và tác dụng tích cực của quần chúng nhân dân, của Mặt trận và các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ v.v...Và cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ “dẫm chân tại chỗ” khi quần chúng chưa được lôi cuốn đông đảo tiến công vào các đối tượng chính của cuộc vận động bởi nhiều trở lực khác nhau ở một số cấp, ngành, d9ịa phương và cơ sở.

            Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng chính là mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Theo Bác Hồ, nhân dân giúp đỡ xây dựng Đảng bằng cách hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng những lời kêu gọi của Đảng, ra sức làm cho Đảng thấy rõ tình hình trong nhân dân; đối với công tác của Đảng thì thật thà phê bình và nêu ý kiến của mình.

            Để bảo đảm và phát huy kết quả của việc quần chúng tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy Đảng thực hiện tốt, có nền nếp – không  làm chiếu lệ và hình thức - việc tự phê bình của các tổ chức Đảng trước quần

thùng và mở rộng chế độ quần chúng phê bình các tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên. Đối với những ý kiến phê bình đúng của quần chúng thì các tổ chức Đảng tiếp thu nghiêm túc và phải có biện pháp sửa chữa. Đối với những ý kiến không đúng thì phân tích và giải thích đầy đủ với thái độ thực sự “trọng dân” và có ý thức trách nhiệm.

            Nhấn mạnh vai trò và tác dụng của quần chúng không có nghĩa là coi nhẹ sự hoạt động và sinh hoạt của các tổ chức Đảng và cũng không thế lấy phê bình của quần chúng thay thế cho tự phê bình và phê bình trong Đảng. (

(1)(2)(3) Hồ Chí Minh toàn tập – NXB CTQG – H – 1996 – T 12 – tr 505-503-92.

 


Số lượt người xem: 6514    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm