SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
4
7
2
7
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 12 Tháng Mười 2011 9:50:00 SA

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2010-2015”

            Để có cơ sở đánh giá bước đầu việc triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình số 05-Ctr/QU ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa X), Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quận đã thành lập 3 tổ kiểm tra 17 đơn vị cơ sở và 10 đơn vị trường học trong việc thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2010-2015” năm 2011. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng các văn bản thực hiện của đơn vị; công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ chỉ đạo; kết quả thực hiện một số tiêu chí chủ yếu và những kết quả bước đầu về thực hiện 5 nhiệm vụ của Chương trình số 05-Ctr/QU của Ban chấp hành Đảng bộ Quận; đối với trường học, nội dung gắn với việc thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường” theo Quyết định 04-QĐ/BGD-ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

            Theo kế hoạch, 3 tổ sẽ tiến hành kiểm tra từ tháng 9 đến ngày 15/10/2011.

 

 


Số lượt người xem: 4292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm