SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
8
9
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 15 Tháng Bảy 2011 1:45:00 CH

Hội Khuyến học sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Qua sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2011, Hội Khuyến học quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp, các trường học, cơ quan, đơn vị hành chính – sự nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận tham gia xây dựng và củng cố Hội Khuyến học từ quận đến cơ sở. Trong phong trào “Nuôi heo đất” các cơ sở hội đã vận động nuôi được 5.153 con heo đất với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học” nhằm khơi dậy trong nhân dân, các họ tộc, cơ quan, đơn vị có sự nhận thức, tích cực tham gia và góp phần đẩy mạnh các hoạt động công tác khuyến học ngay từ cơ sở. Đến nay, bằng các nguồn vận động, Họi Khuyến học quận đã huy động được 241.146.963 đồng và cơ sở hội 16 phường huy động được 303.031.900 đồng, nâng tổng quỹ khuyến học toàn quận lên hơn 540 triệu đồng.

      Trong công tác phát triển hội viên, 6 tháng qua Hội đã phát triển được 9.956 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 29.296 người. Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo hỗ trợ nhiều mặt cho hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; ban chấp hành Hội từ quận đến cơ sở đã thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm cao, mặc dù phần lớn hội viên là các vị tuổi cao, sức khỏe có hạn, nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Hội và công tác của các đoàn thể khác; cùng với đoàn viên, hội viên của các đoàn thể nhân dân, Hội Khuyến học quận đã tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia công tác khuyến học, đồng thời phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

 


Số lượt người xem: 4977    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm