SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
1
9
2
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 07 Tháng Tư 2011 12:35:00 CH

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khoá I/2011

            Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khoá I/2011, có 136 đồng chí tham dự.

            Lớp học có 11 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số vân đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng ta, Báo cáo chuyên đề Quy định số 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy địa phương nơi cư trú.


Số lượt người xem: 5133    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm