SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
7
5
0
8
Đô thị thông minh 23 Tháng Mười Một 2022 11:05:00 SA

Phường 6: Tuyên truyền triển khai chính sách dân tộc, đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn Phường 6 thông qua mã QR Code


Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về triển khai Chương trình Chuyển đổi số và Đề án “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 11 năm 2022, nhằm triển khai tuyên tuyền những nội dung trọng tâm, chính sách dân tộc cho người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Phường 6, Ủy ban nhân dân Phường 6 thực hiện “Tuyên truyền triển khai chính sách dân tộc, đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn Phường 6 thông qua mã QR Code”.

Cụ thể, Mô hình mã QR gồm các nội dung sau: Sách nói phần 1: Sách nói cho người có uy tín năm 2022; Sách nói phần 2:  Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban hành chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Mã QR về Một số thông tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Mã QR về Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Mã QR về Nam bộ và Tôn giáo; Mã QR về Các chính sách đặc thù cho người dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua việc chuyển đổi các thông tin bằng mã QR, UBND Phường 6 mong muốn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng với nhu cầu chuyển đổi số của Chính phủ năm 2022 và những năm tiếp theo. Thông qua việc triển khai mã QR qua kênh Zalo, qua nhóm tổ dân phố, qua bản tin của từng khu phố đã đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả tuyên truyền về các chính sách dân tộc cho người có uy tín và giới thiệu các phong tục tập quán cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường.

 

UBND Phường 6


Số lượt người xem: 286    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm