SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
0
9
7
2
phổ biến chế độ - chính sách 01 Tháng Sáu 2023 1:34:42 SA
Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động  (11/04/2022)
  
Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm khi có đủ các điều kiện sau sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng ...
Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội  (08/04/2022)
  
Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 quy định về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử ...
BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng để thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện  (21/08/2020)
THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng để thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020 Ngày 18/8/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự ...
Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thông qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn quận 11  (07/06/2018)
Các diện người có công nhận trợ cấp ưu đãi qua bưu điện gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách ...
Quận 11 thực hiện đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới)  (02/04/2018)
Thực hiện Công văn số 416/TB-BHXH ngày 05/3/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) cho các đối tượng tham gia BHYT có giá trị 03 năm, 05 năm, 72 tháng (trẻ em dưới 6 tuổi) và BHYT hộ gia đình (cấp trước ngày 01/10/2017); BHXH quận 11 đã tiến hành cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH ...
Chính sách mới về giảm, miễn phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP  (02/04/2018)
Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 1. Miễn phí truy cập thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ...
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  (30/08/2016)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể, Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà ...
Hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn  (07/06/2016)
Theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) vừa được Chính phủ ban hành, các NNND và NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Nhằm tạo điều kiện để giúp cho những NNND, ...
Một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế  (16/05/2016)
Kể từ ngày 01/12/2015, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế chính thức có hiệu lực thi hành. Theo Quyết định, đối tượng và điều kiện áp dụng cụ thể được quy định như ...
Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ  (13/04/2016)
Kể từ ngày 01/06/2016, Nghị định 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó: Đối tượng áp dụng của Nghị định - Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ; - Thân ...
Tìm hiểu quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (Phần cuối)  (02/06/2015)
Chương VI TÁI ĐỊNH CƯ Điều 39. Suất tái định cư tối thiểu (Thực hiện theo Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) 1. Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư theo quy định Khoản 1 Điều 42 Quy định này mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ...
Tìm hiểu quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (Phần 3)  (29/05/2015)
CHƯƠNG IV BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Điều 32. Trường hợp di dời, giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (Thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) Trước khi thực hiện việc thu hồi đất theo quy định để thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm phối hợp với Công ty Quản lý Nhà hoặc đơn vị ...
Tìm hiểu quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (Phần 2)  (27/05/2015)
Chương III BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Điều 23. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất (Thực hiện theo Điều 88, 89 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) 1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, ...
Tìm hiểu quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (Phần 1)  (23/05/2015)
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định về bồi th­ường, hỗ trợ, tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất tại các Điều 61, 62 và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây ...
Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam  (05/04/2014)
Kể từ ngày 11/04/2014, việc quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam được áp dụng theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế quy định công tác quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, bao gồm: điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh; đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm