SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
5
3
9
6
6
Tình hình Kinh tế xã hội 03 Tháng Tám 2021 1:57:23 SA
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021 và nội dung công tác trọng tâm tháng 02/2021  (21/01/2021)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021 và nội dung công tác trọng tâm tháng 02/2021
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình kinh tế - xã hội quận năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  (25/11/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình kinh tế - xã hội quận năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Hoạt động chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của UBND Quận trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020  (09/10/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của UBND Quận trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội Quận 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  (13/07/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội Quận 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020  (17/06/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội Quận tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020  (25/05/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình Kinh tế - Xã hội Quận tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình phát triển KT-XH Quận Quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020  (07/05/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình phát triển KT-XH Quận Quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình phát triển KT-XH Quận tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020  (12/03/2020)
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Quận, tình hình phát triển KT-XH Quận tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019  (14/10/2019)
1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 6.581 tỷ đồng, tăng 4,25% (+268 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 13.218 tỷ đồng tăng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2019  (01/09/2019)
1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng theo kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 8 là 787 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 5.781 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 8 là 1.530 ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2019  (10/08/2019)
1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng theo kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 7 là 778 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 5.015 tỷ đồng, tăng 4,38% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 7 là ...
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019  (02/08/2019)
1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng là 4.253 tỷ đồng, tăng 4,28% (+ 175 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại ước thực hiện 6 tháng là 8.630 tỷ đồng, tăng 14,70% (+1.105,79 tỷ đồng) so ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2019  (16/06/2019)
1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 5 đạt 741 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 3.493 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ (+142 tỷ đồng). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 5 đạt 1.502 tỷ đồng, ...
Tình hình văn hóa xã hội tháng 04 năm 2019  (08/05/2019)
a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục duy trì các nhiệm vụ năm học 2018-2019; tiếp tục rà soát số lượng học sinh, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; xây dựng phương án trung chuyển học sinh để khởi công xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Hòa Bình và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc b) ...
Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị tháng 04 năm 2019  (08/05/2019)
a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: đã hoàn thành công tác thi công các công trình: Xây dựng mới trụ sở Công an phường 13, Xây dựng mới trụ sở Công an phường 15. Tiếp tục thi công công trình Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân. Các công trình chuẩn bị khởi công: triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án: Xây dựng mới ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm