SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
5
1
8
Sơ đồ tổ chức 25 Tháng Chín 2023 9:54:06 SA
Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền quận 11  (13/02/2013)
  
Trải qua thời gian hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức chính quyền Quận 11 có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện, chuyên môn hóa. Hiện nay, bộ máy chính quyền Quận 11 chia thành các phòng ban hành chính và cấp phường. Mỗi phòng ban đảm nhận một chức năng riêng, luôn đảm bảo hoạt động tốt để phục vụ nhân dân.
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng 1. Vị trí Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, ...
Thanh tra quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng: 1. Vị trí: Thanh tra quận 11 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 11. Thanh tra quận 11 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 11 trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm ...
Phòng Y tế quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng 1. Vị trí: Phòng Y tế Quận 11 (sau đây gọi tắt là Phòng Y tế) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra ...
Phòng Tư pháp quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng: 1. Vị trí: Phòng Tư pháp quận 11 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 11; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ...
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 11  (12/02/2013)
Vị trí và chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao ...
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng 1.Vị trí Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 11 là cơ quan chuvên môn thuộc ủy ban nhân dân Quận; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự ...
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11  (12/02/2013)
I. Chức năng: · Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. · Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt ...
Phòng Quản lý đô thị quận 11  (12/02/2013)
I. Chức năng: · Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, chịu sữ lãnh đạo trực tiếp toàn diện của UBND quận đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông công chánh. · Tham mưu UBND quận quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh ...
Phòng Văn hóa và Thông tin quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng: Phòng Văn hóa và Thông tin quận 11 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 11. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, ...
Phòng Nội vụ quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng 1. Vị trí: Phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân Quận 11 (gọi tắt là Phòng Nội vụ Quận) là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Quận 11, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của úy ban nhân ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11  (12/02/2013)
I. Vị trí và chức năng: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 11. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, ...
Phòng Kinh tế quận 11  (12/02/2013)
I. Chức năng: · Phòng kinh tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành của các Sở : Công nghiệp, Thương mại, Du lịch và Sở Kế hoạch - Đầu tư. · Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu giúp UBND quận quản lý hành ...
Ủy ban nhân dân 16 phường  (11/02/2013)
Ủy ban nhân dân Phường 1 36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng, Phường 1 ĐT: 39.606.273 Email: p1.q11@tphcm.gov.vn Ủy ban nhân dân Phường 2 318B-C Minh Phụng, Phường 2 ĐT: 38.583.301 Email: p2.q11@tphcm.gov.vn Ủy ban nhân dân Phường 3 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 3 ĐT: 39.633.936 - ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm