SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
9
0
4
9
Phổ biến pháp luật 02 Tháng Mười 2023 11:58:17 SA
Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  (25/09/2023)
  
Ngày 13/9/2023, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận ban hành Công văn số 192/HĐTCPL về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP trên địa bàn quận năm 2023, theo đó hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, ...
Giới thiệu Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (10/07/2023)
  
Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/06/2023 gồm có 12 Điều quy định một số nội dung mới như: 1. Có thêm 01 Sở mới: Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm (Sở ATTP) là cơ quan ...
Giới thiệu nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra  (05/07/2023)
  
Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra gồm 10 chương 70 điều. Trong đó quy định những nội dung kết luận thanh tra phải được công khai, kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật ngân ...
Giới thiệu thông tư 10/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ  (30/06/2023)
  
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Hướng dẫn tính lương, phụ cấp công chức, viên chức theo ...
Giới thiệu thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”  (16/06/2023)
Ngày 12/6/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”. Thông tư số 42/2023/TT-BTC gồm có 04 Chương với 14 Điều, trong đó quy định một số nội dung mới như: 1. Nội dung chi bồi dưỡng nâng cao trình độ ...
Giới thiệu Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  (24/05/2023)
  
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô ...
Giới thiệu Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (16/05/2023)
  
Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2023. Thông tư gồm 6 điều, quy định tiêu chí phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng ...
Giới thiệu Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân  (19/04/2023)
  
Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định một số nội dung như: - Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể xử lý hình sự: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành ...
Giới thiệu Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023  (19/04/2023)
  
Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2023, cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng ...
Một số quy định về hòa giải ở cơ sở  (17/04/2023)
  
Tải về
Một số nội dung hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (20/03/2023)
  
Ngày 03/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2023/TT-BNV sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch ...
Thông tư 01/2023/TT-TANDTC ngày 14/3/2023 quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của luật hòa giải, đối thoại tại tòa án  (20/03/2023)
  
Ngày 14/3/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hiện hành, điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên được quy định tại Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trong đó, quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, ...
Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 ngày 28/02/2023 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước  (17/03/2023)
  
Ngày 28/02/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Pháp lệnh này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử ...
Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế  (15/03/2023)
  
Ngày 03/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định 07/2023/NĐ-CP quy định một số nội dung cơ bản như sau: 1/ Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế: Trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị ...
Thông tư 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV  (02/03/2023)
  
Ngày 28/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Thông tư này quy định việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm