SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
1
2
6
8
Phổ biến pháp luật 01 Tháng Sáu 2023 2:48:21 SA
Giới thiệu Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  (24/05/2023)
  
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô ...
Giới thiệu Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (16/05/2023)
  
Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2023. Thông tư gồm 6 điều, quy định tiêu chí phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng ...
Giới thiệu Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân  (19/04/2023)
  
Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định một số nội dung như: - Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể xử lý hình sự: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành ...
Giới thiệu Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023  (19/04/2023)
  
Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2023, cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng ...
Một số quy định về hòa giải ở cơ sở  (17/04/2023)
  
Tải về
Một số nội dung hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (20/03/2023)
  
Ngày 03/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2023/TT-BNV sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch ...
Thông tư 01/2023/TT-TANDTC ngày 14/3/2023 quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của luật hòa giải, đối thoại tại tòa án  (20/03/2023)
  
Ngày 14/3/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hiện hành, điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên được quy định tại Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trong đó, quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, ...
Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 ngày 28/02/2023 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước  (17/03/2023)
  
Ngày 28/02/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Pháp lệnh này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử ...
Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế  (15/03/2023)
  
Ngày 03/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định 07/2023/NĐ-CP quy định một số nội dung cơ bản như sau: 1/ Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế: Trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị ...
Thông tư 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV  (02/03/2023)
  
Ngày 28/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Thông tư này quy định việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông ...
Thông tư 04/2023/TT-BCT ngày 20/02/2023 quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của liên minh kinh tế Á - Âu (EEU) trong giai đoạn 2023-2027  (24/02/2023)
  
Ngày 20/02/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) trong giai đoạn 2023-2027. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được quy định như sau: - Trứng gia ...
Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa  (24/02/2023)
  
Ngày 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, đồng thời ...
Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức  (24/02/2023)
  
Ngày 21/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, nội dung, hình thức và việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt ...
Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập  (22/02/2023)
  
Ngày 17/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Theo đó, vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại Trạm Y tế xã, phường, thị ...
Giới thiệu Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch  (15/02/2023)
  
Theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (Bộ VH-TT-DL), Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ đổi tên thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Thể dục thể thao. Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm