SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
1
0
3
2
ISO điện tử 01 Tháng Sáu 2023 1:51:11 SA
19 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện.  (18/05/2023)
Công văn 1077/UBND-NV ngày 15/5/2023 về việc niêm yết, công khai 19 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Tải về 19 quy trình nội bộ
Quyết định số 2542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.  (22/08/2022)
Xem toàn văn
Quyết định 657/QĐ-UBND 07/03/2022 của UBND TPHCM về việc phê duyêt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện.  (10/03/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội  (29/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND TPHCM công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố  (27/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện  (06/01/2022)
Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện
Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương  (02/12/2021)
Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND TPHCM Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố  (06/11/2021)
Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND TPHCM Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố
Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND TPHCM Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện  (06/11/2021)
Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND TPHCM Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện
Quyết định 3628/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  (21/10/2021)
Quyết định 3628/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  (20/10/2021)
Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định 3630/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  (20/10/2021)
Quyết định 3630/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định 3353/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND TPHCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện  (28/09/2021)
Quyết định 3353/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND TPHCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện
Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp  (16/09/2021)
Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
11 quy trình đã sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (27/05/2021)
Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm