SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
9
3
1
9
Cải cách hành chính 02 Tháng Mười 2023 12:37:32 CH
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 8/2023 (từ ngày 18/7/2023 đến ngày 17/8/2023)  (30/08/2023)
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 8/2023 (từ ngày 18/7/2023 đến ngày 17/8/2023) Xem toàn văn
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 7/2023 (từ ngày 18/6/2023 đến ngày 17/7/2023)  (25/07/2023)
Xem toàn văn
Quận 11 ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 phường trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước  (14/07/2023)
“Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phải chịu trách nhiệm xuyên suốt, đến cùng về chất lượng, tiến độ tham mưu nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; không được đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận” là một trong ...
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 6/2023 (từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/6/2023)  (24/06/2023)
Xem toàn văn
Quận 11 đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.  (23/06/2023)
Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Sau ...
Quận 11 tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”  (31/05/2023)
  
UBND Quận 11 vừa ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Về nội dung thi đua, Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa ...
Quận 11 đạt thứ hạng cao về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022  (07/05/2023)
  
.ExternalClass8E53AF21496B4844968A0C83DD10DD33 .shape {;} Theo Báo cáo số 617/BC-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí minh về kết quả triển khai thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa ...
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 4/2023 (từ ngày 18/3/2023 đến ngày 17/4/2023)  (28/04/2023)
Xem chi tiết
Quận 11: 28 mô hình sáng kiến, giải pháp mới về công tác cải cách hành chính trong đợt 1 năm 2023  (10/04/2023)
  
Qua thời gian triển khai đăng ký mô hình, sáng kiến, giải pháp về công tác cải cách hành chính năm 2023, đã có 35 đơn vị đăng ký tổng cộng 109 mô hình, sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, trong đó có 61 mô hình, sáng kiến, giải pháp mới. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận đã chấp thuận 28 mô hình, sáng kiến, ...
Quận 11 tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường năm 2023  (03/04/2023)
  
Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” và chấn chỉnh chấp hành nội quy cơ quan, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn Quận 11, Ủy ban nhân dân Quận 11 ...
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 3/2023 (từ ngày 18/02/2023 đến ngày 17/3/2023)  (30/03/2023)
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 3/2023 (từ ngày 18/02/2023 đến ngày 17/3/2023) VPUB
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 02/2023 từ ngày 18/01/2023 đến ngày 17/02/2023)  (24/02/2023)
Thông báo công khai tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 02/2023 (từ ngày 18/01/2023 đến ngày 17/02/2023) VPUB
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 01/2023 (từ ngày 18/12/2022 đến ngày 17/01/2023)  (30/01/2023)
Thông báo công khai tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 01/2023 (từ ngày 18/12/2022 đến ngày 17/01/2023) VPUB
Quận 11 đẩy mạnh nghiên cứu, đăng ký mô hình sáng kiến, giải pháp về công tác cải cách hành chính để nhận rộng trong năm 2023  (30/01/2023)
  
Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2023, ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023. Để công tác cải cách ...
Tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 12/2022 (từ ngày 18/11/2022 đến ngày 17/12/2022)  (28/12/2022)
Thông báo công khai tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kỳ tháng 12/2022 (từ ngày 18/11/2022 đến ngày 17/12/2022) VPUB

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm