SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
1
6
9
3
Công khai ngân sách 01 Tháng Sáu 2023 3:46:33 SA
Công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý năm 2023 của Úy ban nhân dân quận 11  (25/04/2023)
Xem toàn văn
Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND Quận 11  (07/03/2023)
Xem toàn văn
Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 11  (02/03/2023)
Xem toàn văn Phòng TCKH
Quyết định số 2633/QÐ-UBND ngày 12/10/2022 về việc công bố công khai tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11  (17/10/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 2034/QÐ-UBND ngày 10/8/2022 về việc công bố công khai tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11  (11/08/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận năm 2021  (19/07/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022 của UBND Quận 11  (19/07/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 204/QĐ-TCKH ngày 20/01/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2021  (24/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11  (03/01/2022)
Xem toàn văn
Quyết định 1953/QĐ-TCKH ngày 12/10/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Quý 3 năm 2021  (12/10/2021)
Tải về
Quyết định 1439/QĐ-TCKH ngày 19/7/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Quý 2 năm 2021  (19/07/2021)
Tải về
Quyết định 1606/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020 (Sau khi Sở Tài chính thẩm định quyết toán Ngân sách quận)  (13/07/2021)
Tải về
Công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020  (09/06/2021)
Công khai quyết toán ngân sách Quận 11 năm 2020
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2021  (23/04/2021)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2021
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán đã được HĐND quyết định)  (15/01/2021)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán đã được HĐND quyết định)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm