SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
9
0
8
Phổ biến pháp luật 02 Tháng Ba 2023 4:40:00 CH

Thông tư 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

 


Ngày 28/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Thông tư này quy định việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ các trường hợp sau đây:

- Người được xét nghiệm HIV không đến nhận kết quả xét nghiệm.

- Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe, người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thời gian phù hợp để thông báo cho người được xét nghiệm.

Theo đó, có 03 hình thức tiếp cận thông tin người nhiễm HIV gồm:

- Đọc trực tiếp trên hồ sơ bệnh án, Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, hệ thống quản lý thông tin và trên các hồ sơ, tài liệu khác có thông tin người nhiễm HIV;

- Nhận thông tin bằng văn bản;

- Hình thức tiếp cận thông tin khác phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung thông tin được tiếp cận.

Để thực hiện tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, người đề nghị có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV.

Trường hợp người đề nghị tiếp cận thông tin quy định tại điểm d khoản 3 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS phải được sự đồng ý của người nhiễm HIV bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV xem xét và có văn bản đồng ý tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Thông tư 04/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/5/2023 và thay thế Thông tư 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020.

* Văn bản kèm theo:

Thông tư 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 của Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Phòng Tư pháp 

 


Số lượt người xem: 296    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm