SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
8
8
1
3
Tin tức sự kiện 24 Tháng Tư 2023 4:15:00 CH

Phường 14: Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tối ngày 18/4, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 14 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự và là báo cáo viên của Hội nghị có Ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

  

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Với hơn 90 người là ban điều hành khu phố, ban điều hành tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Việc phổ biến nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyền thụ hưởng của công dân; Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; Các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Việc công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; Những nội dung nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến; Nhân dân kiểm tra, giám sát; các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân….

 Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Phường 14


Số lượt người xem: 209    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA