SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
0
1
8
1
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tư 2023 9:45:00 SA

Quận ủy Quận 11: Hội nghị chuyên đề giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025


Sáng ngày 18/4, Quận ủy quận 11 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự có ông Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh Văn phòng Ban Giảm nghèo Thành phố; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; bà Trần Thị Bích Liên, nguyên Chủ tịch UBND Quận 11.

Báo cáo đề dẫn, bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 nhận định, “Công tác giảm nghèo bền vững được Đảng và Nhà nước ta xác định là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 11 nói riêng luôn xác định Chương trình giảm nghèo là một trong những chương trình trọng điểm được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Quận ủy rất mong đợi các đại biểu phát huy vai trò, và thế mạnh của từng ngành, từng thành viên trên cơ sở giới và chức năng nhiệm vụ mà mình được phân công cần tập trung đẩy mạnh việc kéo giãn các chiều thiếu hụt cụ thể của các hộ còn lại trong chương trình, bên cạnh đó tập trung yếu tố “bền vững”, kịp thời đưa ra những giải pháp tích cực và hiệu quả để hiện thực hóa đưa Quận 11 đến năm 2024 hoàn thành chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đơn vị báo cáo tham luận và trao đổi, đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị về một số nội dung cụ thể như: Một số vấn đề thực tiễn về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; đánh giá khách quan, chính xác thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; Giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, đột phá, hiệu quả, những kinh nghiệm, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần tiếp tục giải quyết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình số 11-CTr/QU ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Phát biểu với hội nghị, ông Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị, “chúng ta phải tận dụng được nguồn nhân lực từ Doanh nghiệp Quận 11 để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Quận 11. Bên cạnh đó, vai trò tuyên truyền rất quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo”. Ông Ngô Văn Luận đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị chuyên đề của Quận 11 để kịp thời đánh giá toàn diện công tác Giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận, góp phần cùng nhau thảo luận, phân tích, đánh giá các vấn đề còn tồn tại hạn chế để kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Phát biểu với hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh Văn phòng Ban giảm nghèo Thành phố nhận xét, “sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền trong công tác Giảm nghèo là rất quan trọng góp phần huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, trao đổi, đối thoại gặp gỡ giữa lãnh đạo với người dân, tăng cường công tác phối hợp chăm lo của địa phương và nâng cao ý thức nỗ lực vươn lên của từng hộ. Rà soát lại xem mô hình nào phát huy hiệu quả và mô hình nào không còn phù hợp nữa để kịp thời điều chỉnh trong các giải pháp đặt ra. Giảm nghèo bền vững chỉ thật sự giải quyết được căn cơ khi chúng ta làm sao để các hộ thoát nghèo một cách bền vững, không để tái nghèo”.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh, “Mục tiêu lớn nhất của Đảng bộ Quận chúng ta trong toàn giai đoạn là cả quận chúng ta sẽ hoàn thành chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vào năm 2024, để hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung: Ủy ban nhân dân quận tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, bổ sung vào giải pháp để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025 gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ chính trị về lĩnh vực an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Song song đó, quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đến từng người dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến và đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là, khẩn trương rà soát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội phải đồng thời gắn với phát triển việc làm, thu nhập thỏa đáng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Trong đó, chú trọng vào chính sách hỗ trợ gắn với điều kiện, chính sách như hỗ trợ tạo việc làm phải là việc làm có năng suất và thu nhập tốt, bảo đảm thoát nghèo bền vững và Giảm thiểu rủi ro thông qua BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Song song đó là, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư và thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Xây dựng các chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, nhất là mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt quan tâm là yếu tố “bền vững” trong suốt quá trình chúng ta tổ chức và thực hiện. Cần giải bài toán đặt ra là xử lý các vấn đề tồn đọng trong hơn 2 năm qua khi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 đặt ra, đó là vấn đề bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vấn đề thu nhập và nhà ở của người dân.

Mỹ Hạnh


Số lượt người xem: 302    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA