SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
4
1
6
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười Hai 2022 2:10:00 CH

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Vòng 1 - kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11

 


Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BKTPĐKDT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-QLDA ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 như sau:

* Số lượng người đăng ký dự tuyển đạt điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự Vòng 2:

- Vị trí Nghiệp vụ thực hiện dự án:

Nhu cầu tuyển dụng: 03 người;

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 06 người;

Số lượng thí sinh đạt điều kiện, tiêu chuẩn: 06 người.

- Ví trí Hành chính, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ:

Nhu cầu tuyển dụng: 01 người;

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 09 người;

Số lượng thí sinh đạt điều kiện, tiêu chuẩn: 06 người.


* Số lượng người đăng ký dự tuyển không đạt điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự Vòng 2:

- Vị trí Nghiệp vụ thực hiện dự án:

Nhu cầu tuyển dụng: 03 người;

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 06 người;

Số lượng thí sinh không đạt điều kiện, tiêu chuẩn: 00 người.

- Ví trí Hành chính, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ:

Nhu cầu tuyển dụng: 01 người;

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 09 người;

Số lượng thí sinh không đạt điều kiện, tiêu chuẩn: 03 người.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2

Danh sách thí sinh không đạt điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2

BQLDAQ11

 

 


Số lượt người xem: 499    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA