SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
9
0
2
9
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tám 2022 9:10:00 SA

Quận 11 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính


Công nghệ thông tin và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin của hoạt động các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp các dịch vụ và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Những năm qua, Quận 11 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thực hiện để người dân tham gia thực hiện theo phương châm nhanh, hiệu qua, tiết kiệm.

Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các hoạt động quản lý nhà nước; kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 phường; tổ chức khảo sát đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, chỉ số “trách nhiệm giải trình với người dân” và chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở nước ta). Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Quận 11 có nhiều kênh tuyên truyền, tiếp nhận và thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân thông qua đường dây nóng, các trang mạng xã hội hay các ứng dụng (app) nhất là các thông tin về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự.

Song song đó, hoàn thành việc nâng cấp Bộ phận một cửa theo hướng hiện đại và mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và 16 phường; tại Ủy ban nhân dân quận đã nhận 1.657/4.266 hồ sơ (đánh giá trên tổng hồ sơ nhận trực tuyến và trực tiếp đối với thủ tục cấp độ 3, 4); trong đó:

Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1.388/1.657 hồ sơ, đạt tỷ lệ 83,77%.

+ Số lượng hồ sơ trả đúng hạn: 1.388/1.388 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0/0 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0%.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính được Quận quan tâm thực hiện, nhất là thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính liên thông đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông giữa Ủy ban nhân dân quận và Chi cục thuế quận; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tiến tới ISO điện tử; triển khai đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính...

Kết quả cải cách hành chính nêu trên đã tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, góp phần hỗ trợ tích cực cho Chương trình hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ.    

Phòng VHTT

 


Số lượt người xem: 300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA