SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
5
4
2
6
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2022 2:25:00 CH

Giới thiệu các sự kiện trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

 


 

Nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố với các tỉnh lân cận, đơn vị trong và ngoài nước; Thúc đẩy việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt là khu vực công, y tế và giáo dục; Thu hút sự quan tâm của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc hỗ trợ Thành phố chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (Tên tiếng Anh: Week of Ho Chi Minh city Innovation, Startup, Entrepreneurship and Digital Transformation 2022) với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực mới cho sự phát triển của Thành phố” sẽ được diễn ra từ ngày 08 đến 14 tháng 10 năm 2022. Các sự kiện trong Tuần lễ gồm:

1.     Ngày 02 tháng 10 năm 2022

Chung kết Cuộc thi ỷ tưởng khởi nghiệp CiC 2022

Đơn vị thục hiện: Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - ĐHQG-HCM (IEC)

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM

2.     Ngày 07 tháng 10 năm 2022

Tổng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Sự kiện của HIN về khởi nghiệp đổi mới sảng tạo ”

Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Cơ sở ươm tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị phối hợp: các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và trường viện

Số lượng đại biểu: 80 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Saigon Innovation Hub

3.     Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Công bố Khai mạc Tuần lễ

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 200 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp/trực tuyến tại Trung tâm Báo chí

Triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về Chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Thời gian tổ chức: từ ngày 08 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm tổ chức dự kiến: Đường sách Nguyễn Văn Bình.

UEH BizTech Hackathon

Đơn vị thực hiện: Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: Earth Venture Capital, các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp trong Nông nghiệp cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

4.     Ngày 9 tháng 10 năm 2022

UEH BizTech Hackathon (tiếp theo)

Đơn vị thực hiện: Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: Earth Venture Capital và các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa đàm về Nâng cao năng lực sẻ của đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của đoàn viên, thanh niên Thành phố

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

5.     Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Cuộc thi “Chuyển đổi sổ trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (AHBI)

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272

Hội thảo “Các giải pháp chuyển đổi sổ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kỉnh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ Phát triên khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA), Trung tâm hỗ trợ và tư vấn Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DXCenter)

Số lượng đại biểu: 80 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Saigon Innovation Hub

Vòng bán kết cuộc thì Khởi nghiệp Nồng nghiệp lần V năm 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Đơn vị phối họp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 300 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

6.     Ngày 11 tháng 10 năm 2022

Chương trình tập huấn hợp tác với chuyên gia New Zealand nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công - Govtech

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Creative HQ - New Zealand

Đơn vị phối hợp: các Sở ban ngành, thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Số lượng đại biểu: 50 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp/trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

Hội thảo Huấn luyện kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh và truyền thông dự án khởi nghiệp nông nghiệp

Đơn vị thực hiện: Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

7.     Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Hội nghị “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cộng đồng khởi nghiệp sảng tạo”

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối họp: các trung tâm ươm tạo

Số lượng đại biểu: 80 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ

Các chương trình tập huấn Nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc thông qua các ứng dụng công cụ số cho cán bộ công chức trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Đơn vị phối họp: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

Chương trình tập huấn hợp tác với chuyên gia New Zealand nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công - Govtech (tìếp theo)

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Creative HQ - New Zealand

Đơn vị phối họp: các Sở ban ngành, thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Số lượng đại biểu: 50 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp/trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

8.     Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố

Hồ Chí Minh: sự kiện mở đầu cho 02 ngày chính của chuôi sự kiện với sự tham dự của các lãnh đạo trung ương, địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp và trực tuyến

Số lượng đại biểu: 1000 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường Bl, White Palace

Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) chuyển đi s, Tech4life - Công nghệ cho cuộc sống, triển lãm sản phẩm của các tập đoàn lớn): dự kiến 250 gian hàng

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

Đơn vị phối họp: VINASA, VNISA, HCA, HUBA, Thành Đoàn, BSSC, các cơ sở ươm tạo, các sở ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các Hội nghề nghiệp.

Hình thức thực hiện: trực tiếp

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B2, White Palace

Công bố Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố Hồ Chỉ Minh

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối họp: Các sở ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Hình thức thực hiện: trực tiếp và trực tuyến

Số lượng đại biểu: 1000 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường Bl, White Palace

Hội thảo khoa học: “Chính sách cấp cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” là Hội thảo quốc tể về các chính sách, kinh nghiệm, mô hình đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số thành công của một số nước, định hướng của Thành phố trong giai đoạn tới (dự kiến mời 5 chuyên gia nước ngoài và 3 chuyên gia trong nước)

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ, các Sở ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố.

Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 1000 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường Bl, White Palace

Tọa đàm quốc tế về Chuyển đổi số từ Phần Lan: tọa đàm đồng tổ chức giữa ủy ban nhân dân Thành phố và Đại sứ quán Phần Lan nhằm chia sẻ các kinh nghiệm chuyển đổi số từ các chuyên gia Phần Lan, là Tọa đàm quốc tế dự kiến mời 04 chuyên gia nước ngoài và 04 chuyên gia trong nước)

Đơn vị thực hiện: Đại sứ quán Phần Lan, Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 2, White Palace

Hội thảo quốc tế về Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation International Conference): hội thảo đồng tổ chức giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, các Đại học từ Singapore, Đức và các doanh nghiệp quốc tế nhằm chia sẻ các góc nhìn về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến

Số lượng đại biểu: 200 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B 1.302 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM

Cuộc thi chuyển đổi số trong giáo dục “DigiTrans Edtech 2022”

+ Dành cho sinh viên và các nhóm dự án khởi nghiệp

Đơn vị thực hiện: Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Đơn vị phối hợp: Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị khác có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 1, White Palace

+ Dành cho các trường trung học cơ sở và ưung học phổ thông

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần giáo dục KDI

Đơn vị phối hợp: Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị khác có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 200 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 3, White Palace

Chương trình kết nối đầu tư - UII Demoday

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Công ty cổ phần Wiizin.

Đơn vị phối hợp: các trung tâm ươm tạo trên địa bàn Thành phố. Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.1, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ phục vụ cho công việc

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VINASA

Đơn vị phối họp: Các Hiệp hội ngành nghề và các đơn vị liên quan Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn các sản phẩm công nghệ mới

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VINASA

Đơn vị phối hợp: Các Hiệp hội ngành nghề và các đơn vị liên quan Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ phục vụ cho cuộc sống

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VIN AS A

Đơn vị phối hợp: Các Hiệp hội ngành nghề và các đơn vị liên quan Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 4, White Palace

Chung kết Cuộc thi Design Thinking Camp cho Thanh niên - Sinh viên năm 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổng kết hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách khoa (HCMUT-TBI)

Đơn vị phối họp: các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp

 

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 2, White Palace

Ngày hội việc làm kết hợp tọa đàm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

9.     Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (tiếp theo) (triển lãm sản phẩm của các startup chuyển đổi số, Tech4life - Công nghệ cho cuộc sống, triển lãm sản phẩm của các tập đoàn lớn): dự kiến 250 gian hàng

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: VINASA, VNISA, HCA, HaUBA, Thành Đoàn, BSSC, các cơ sở ươm tạo, các sở ngành, quận, huyện, thành phố Thú Đức, các Hội nghề nghiệp.

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B2, White Palace

Sự kiện giao lưu, kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn với cộng đồng khởi nghiệp Thành phố

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Hiệp hội đầu tư thiên thần Đông Nam Á và các đơn vị liên quan.

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 4, White Palace

Hội thảo “Đại học khởi nghiệp”

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Hoa Sen, Công ty cổ phần Tập đoàn Green+

Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan

Số lượng đại biểu: 250 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 3, White Palace

Hội nghị “Nền tảng số trong mối quan hệ Chính quyền và Doanh nghiệp - Điều kiện để kinh tế bứt phá”

Đơn vị thực hiện: Hội doanh nhân Trẻ Thành phố (YBA)

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Số lượng đại biểu: 150 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 2, White Palace

Chung kết Cuộc thi Design Thinking Camp cho Thanh niên - Sinh viên năm 2022 (tiếp theo)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Đơn vị phối họp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổng kết Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, và Cuộc thi hiến kế, góp ý Chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối họp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp (phát trực tuyến) tại Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo về Blockchain

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối họp: Hiệp hội Blockchain Việt Nam và các đơn vị liên quan

Số lượng đại biểu: 100 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường 1, White Palace

Ra mắt Thư viện số lịch sử doanh nhân Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Tạp chí doanh nhân Sài Gòn

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.1, White Palace

Hội thi STEM Robot Challenge 2022, chủ đề “Fl in Ho Chì Minh City - Giải đua xe Fl-Racing bảng A và B” dành cho học sình tiểu học và trung học cơ sở

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kidkul

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 150 người/bảng

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm

Trao giải thưởng đổi mới sảng tạo I-Star năm 2022 và Lễ tổng kết Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp (có phát trực tuyến)

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.1, White Palace

Sự kiện kết nổi đầu tư cho các startups sau giai đoạn hạt giống (seed fund)

Đơn vị thực hiện: VinaCapital Ventures

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan

Hình thức thực hiện: trực tiếp

Số lượng đại biểu: 80 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: Saigon Innovation Hub

10.  Ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2022

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan

Số lượng đại biểu: 500 người

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

 

 


Số lượt người xem: 266    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA