SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
5
3
0
Tin tức sự kiện 26 Tháng Chín 2022 10:25:00 SA

Danh sách báo cáo viên pháp luật quận, tuyên truyền viên pháp luật 16 phường và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên

I/ Danh sách Báo cáo viên pháp luật quận năm 2022

II/ Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật 16 phường năm 2022

III/ Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định pháp luật về các nội dung như:

1/ Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2/ Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021.

3/ Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4/ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

5/ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

6/ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

7/ Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

8/ Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

9/ Nghị định 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

10/ Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

11/ Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

12/ Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

13/ Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

14/ Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

15/ Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

 


Số lượt người xem: 255    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA