SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
8
6
2
6
Tin tức sự kiện 11 Tháng Chín 2022 4:40:00 CH

Quận 11: Hội thao Ban vận động các khu phố văn hóa năm 2022

 

Trong 2 ngày 9-10/9/2022, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) Quận 11 đã tổ chức Hội thao Khu phố văn hóa năm 2022. Lễ khai mạc được chính thức tổ chức vào ngày 10/9/2022 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11 với sự tham dự của ông Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận và ông Cao Hoàng Khương, Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

Phát biểu khai mạc hội thao khu phố văn hóa, ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận 11 nhận định, “Với quan điểm con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, tạo cơ sở để xây dựng hệ giá trị văn hóa gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn với xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam. Bởi lẽ, con người là chủ thể sáng tạo giá trị vật chất và giá trị tinh thần, phục vụ cho nhu cầu chính mình và xã hội. Với tư cách chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển, xây dựng con người Việt Nam đặt ra việc phát huy giá trị văn hóa gắn liền với giữ gìn, bảo vệ, hoàn thiện hệ giá trị chuẩn mực con người và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của con người trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mọi hoạt động văn hóa, quan hệ văn hóa, thiết chế văn hóa đều hướng vào bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị, chuẩn mực và bồi đắp cho con người phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực; củng cố tình yêu quê hương, đất nước, giá trị nhân văn, tính cố kết cộng đồng, ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Những hoạt động đó hướng tới: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.”

 

Ảnh: Trao giải môn Cờ tướng

Hội thao được tổ chức với mong muốn góp phần đoàn kết, giao lưu, học tập và phát triển phong trào tập luyện thể thao trong các khu phố văn hóa, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, việc tăng cường phối hợp tổ chức tốt các hình thức, hoạt động văn hóa văn nghệ gắn liền với thể dục thể thao, lễ hội truyền thống và vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn quận, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo điều kiện phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Ông Nguyễn Trần Bình đề nghị các đơn vị tham gia hội thao tích cực, nhiệt tình và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu mang về những thành tích tốt nhất cho đơn vị của mình.

 

Ảnh: Trao giải trò chơi vận động

Thay mặt các vận động viên tuyên thệ, vận động viên Quách Văn Phát (thuộc đơn vị Phường 10) xin hứa sẽ thi đấu hết sức mình, trách nhiệm, thực hiện đúng nội dung quy định của hội thao và phấn đấu mang về những thành tích tốt nhất.

Thay mặt đội ngũ trọng tài, ông Lê Diệp Thành, đại diện Tổ Trọng tài tuyên thệ sẽ Điều hành các giải đấu theo tinh thần khách quan, trung thực, vô tư; đúng với điều lệ mà BTC ban hành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp phần vào thành công chung của Hội thao.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự nhằm khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia Hội thao Khu phố văn hóa năm 2022.

Kết thúc các môn thi, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thao.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 413    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA