SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
0
3
6
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2022 3:50:00 CH

Một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

 

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có một số điểm mới như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc khen thưởng

Theo đó, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã bổ sung các nguyên tắc khen thưởng sau:

- Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;

- Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu”

Các hình thức khen thưởng tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022 bao gồm:

- Huân chương.

- Huy chương.

- Danh hiệu vinh dự nhà nước.

-  “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

- Kỷ niệm chương.

- Bằng khen.

- Giấy khen.

Như vậy, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu”. Hiện nay, Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thay đổi Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và xét khen thưởng

* Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua bao gồm:

- Phong trào thi đua.

- Thành tích thi đua.

- Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Như vậy, so với hiện hành đã bỏ đi căn cứ “Đăng ký tham gia thi đua”.

* Căn cứ xét khen thưởng bao gồm:

- Thành tích đạt được (Hiện nay là phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích).

- Tiêu chuẩn khen thưởng.

- Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích (Hiện nay là trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích).

4. Bổ sung nhiều hình thức khen thưởng cho người nước ngoài

Theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022, người nước ngoài được xét tặng khen thưởng với các hình thức sau:

- Huân chương Hồ Chí Minh

- Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

- Huân chương Hữu nghị

- Huy chương Hữu nghị

- Giải thưởng Hồ Chí Minh

- Giải thưởng Nhà nước

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hiện nay, người nước ngoài chỉ được xét tặng: “Huân chương Hữu nghị”, Huy chương hữu nghị, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Đính kèm: Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 901    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA