SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
7
8
6
2
Tin tức sự kiện 09 Tháng Sáu 2022 2:25:00 CH

Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp

Ngày 8/6, Cụm thi đua 2 Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp”. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh, Cụm trưởng Cụm thi đua 2. Được biết, Cụm thi đua 2 gồm các đơn vị: Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận 11, Quận Phú Nhuận và Quận Bình Thạnh.

Báo cáo đề dẫn, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 Nguyễn Thị Mai Trang cho biết, “Qua gần một năm triển khai Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Quận ủy các quận trong cụm đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu như: Ban Dân vận Quận ủy các quận đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác dân vận năm 2022, trong đó có nội dung giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy các phường; bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đảm bảo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác thanh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường, đảm bảo hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước; các quận đã tham mưu chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, biên chế bộ máy của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp quận đến cấp phường… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số mặt tồn tại hạn chế, cụ thể như việc tổng hợp ý kiến, nắm tình hình nhân dân từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị của MTTQ các phường đối với UBND phường có lúc chưa sát, chưa sâu. UBND phường trong quá trình trả lời trực tiếp ý kiến của Tổ dân phố còn chung chung, phần nào chưa nâng cao được hiệu quả của Hội nghị nhân dân. Tại hội nghị mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tập trung vào các nội dung đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác giám sát của MTTQ và Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp; giải pháp để nâng cao vai trò của chủ thể giám sát theo Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy”.

Các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu tại hội nghị xoay quanh nhiều nội dung như: vai trò của Ban Dân vận Quận ủy trong công tác tham mưu lãnh đạo MTTQ quận, phường phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị Nhân dân theo định kỳ; công tác phối hợp và tạo điều kiện cho MTTQ và Nhân dân giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương; về phát huy quyền đại diện của Nhân dân, quyền làm chủ và quyền giám sát của Nhân dân khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại quận, phường; công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy về “Nâng cao vai trò của MTTQ và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp Thành phố giai đoạn 2021-2030”;…

Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Ngô Văn Luận đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị là rất đáng trân trọng. Theo đồng chí Ngô Văn Luận đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát với cơ quan cấp trên cần tiếp tục kiến nghị đối với các vấn đề còn tồn tại, tập trung vào các nội dung còn khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để cơ quan tham mưu nghiên cứu, tháo gỡ cho cơ sở. Đồng chí Ngô Văn Luận nhấn mạnh, để việc triển khai thực hiện được hiệu quả rất cần có sự quan tâm của chính quyền, trong đó việc tạo điều kiện về kinh phí, bố trí ngân sát cho hoạt động giám sát là rất cần thiết. Bên cạnh đó, các công tác xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện cần đảm bảo đúng quy trình xin ý kiến, đảm bảo tính thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, bước đầu góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; nhất là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của Nhân dân; nâng cao vai trò của chủ thể giám sát; phát huy quyền đại diện của Nhân dân, quyền làm chủ và quyền giám sát của Nhân dân khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị.

BTQ

 


Số lượt người xem: 674    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA