SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
2
2
9
Tin tức sự kiện 02 Tháng Sáu 2022 3:50:00 CH

Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

 

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ. Theo đó, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

Để được hỗ trợ mức lãi suất trên, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:

-  Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước.

Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 825    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA