SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
8
2
9
0
Tin tức sự kiện 06 Tháng Giêng 2022 4:35:00 CH

Giới thiệu Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021

 


Ngày 30/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

- Tại Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, có 2 vị trí được ghi nhận thay đổi là:

+ Mục IX: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất (Bổ sung thêm phạm vi thẩm quyền về cho thuê đất, giao đất).

+ Mục X: Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm (hiện hành vị trí này là Cấp giấy cho thuê đất, giao đất; quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm).

- Đối với công tác tổ chức đánh giá phòng, chống tham nhũng:

Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về (hiện tại chỉ thực hiện tổng hợp).

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP 

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA