SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
8
9
7
4
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười Hai 2021 11:55:00 SA

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 khóa XII

 

Ngày 17/12, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII đã diễn ra (cả ngày) tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11.


Ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ bảy

Tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long đã trình bày Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời, báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XII nhiệm 2020-2025. Nhìn chung, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 được triển khai phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch COVID-19; chỉ đạo kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tốt. Trong năm, đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn; ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn quận và kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân Quận bám sát các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khẩn trương cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo triển khai trên địa bàn Quận; tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “Xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tiêm chủng là hoạt động trụ cột trong công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh song song với nhiều giải pháp trọng tâm khác và tổ chức tốt chăm lo các gói an sinh xã hội cho nhân dân… 


Ảnh: Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao các kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác lãnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Quận 11 cần tập trung thực hiện chương trình cải cách hành chính, chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là củng cố hệ thống cơ sở đảng, đảng viên, xác định và bổ sung thêm tiêu chí phòng chống dịch thích ứng an toàn và linh hoạt trong tình hình mới. Để các giải pháp được phát huy hiệu quả cần cụ thể và sự chung sức đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền Quận cần gìn giữ những thành quả đạt được để dịch không bùng phát trở lại; đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng dịch… Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Quận 11 tiếp tục thực hiện Quy định 1374, tạo điều kiện thực hiện cơ chế giám sát của hệ thống Mặt trận đối với chính quyền và cấp ủy cùng cấp; qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế.


Ảnh: Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ bảy

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm cho biết sẽ bổ sung vào phương hướng thực hiện trong năm 2022. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm nhấn mạnh, “Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, Ban chấp hành Đảng bộ quận yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII đã đề ra; tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, với ý chí, khát vọng vươn lên để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là cần tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.


 

Ảnh: Đại biểu Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ảnh: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Trần Phi Long đánh giá một số nét nổi bật của quận nhà trong năm 2021

 ội nghị đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân năm 2021; nhiệm vụ tọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2022.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 989    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA