SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
0
9
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Hai 2021 12:55:00 CH

Quận 11: Giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay

 


Ngày 7/12, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11.

Báo cáo đề dẫn, Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn nhấn mạnh công tác quản lý đảng viên là một trong những công tác trọng tâm của công tác xây dựng đảng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, qua đó thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kịp thời sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Từ dó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tăng Minh Phát biểu kết luận tại hội nghị

Hội nghị đã cùng trao đổi thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý đảng viên, các giải pháp từ cơ sở để triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay; những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý đảng viên; thực trạng việc đảng viên xin ra khỏi đảng, đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh đánh giá cao những phát biểu đóng góp ý kiến về công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong tình hình hiện nay. Đồng chí Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh cần xây dựng niềm tin của dân đối với đảng viên. Việc đánh giá và quản lý đảng viên là một vấn đề khó, do vậy từng cấp ủy chi bộ, đảng bộ phải đặc biệt quan tâm đến vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị giao ban chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh lưu ý các cấp ủy đảng phương thức lãnh đạo bằng tầm nhìn, đường lối, chủ trương, vai trò tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất trong đảng, lãnh chỉ đạo bằng những giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp hữu hiệu để tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung quán triệt sâu sắc, nghiêm túc những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy định, nhiệm vụ về công tác quản lý đảng viên. Hai là, cần tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú.  Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn 02 của Ban Tổ chức Thành ủy về “tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việ chọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng cán bộ phụ trách nghiệp vụ đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, tập trung thực hiện tốt việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên trong tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Song song đó, các đơn vị chủ động nghiên cứu kinh nghiệm của các đơn vị bạn đã áp dụng trong thực tiễn; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời biểu dương khen thưởng đảng viên đúng thực chất, rà soát, sàng lộc và mạnh dạn đưa những đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, việc theo dõi, nắm bắt tư tưởng của các trường hợp đã ra khỏi Đảng cũng cần được chú trọng để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

BTQ

 


Số lượt người xem: 752    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA