SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
9
1
0
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Một 2021 3:00:00 CH

Lấy ý kiến các hộ dân có đất bị thu hồi về dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án “Mở rộng đường dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm) và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân

 

 

Ngày 04/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 14, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án “Mở rộng đường dự phóng C (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm)” đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến các hộ dân có đất bị thu hồi về dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng; đại diện ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an Quận, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 và 19/19 hộ dân ở khu vực có đất bị thu hồi khi thực hiện dự án thuộc địa bàn Khu phố 4, Phường 14.

Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã thông tin một số nội dung có liên quan đến dự thảo chính sách Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân. Đã có tổng cộng 05 lượt ý kiến của các hộ dân về dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân hầu hết các ý kiến của người dân thắc mắc, băn khoăn chưa rõ về quá trình triển khai thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân đã được ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ghi nhận và giải thích, trả lời ngay tại hội nghị.

Sau Hội nghị này, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 mời từng hộ dân có đất thu hồi bị ảnh hưởng của dự án để tiếp xúc, trao đổi thông tin cụ thể về Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; theo đó, sẽ xác định giá trị bồi thường về đất, nhà, tài sản khác, hỗ trợ di chuyển, chính sách bố trí tái định cư… đối với từng trường hợp cụ thể.

Việc tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến các hộ dân có đất bị thu hồi về dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.                                     

                                         

Ban BTGPMB


Số lượt người xem: 1048    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA