SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
9
5
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Hai 2021 4:35:00 CH

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  

Thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên tất cả các mặt; bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy trong năm 2020 và có sự vận dụng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình quận và cơ sở; công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động được thực hiện khá tốt với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng hiệu quả đạt được.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 11 cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 gắn với chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quận ủy đã tiếp tục chỉ đạo, chọn nội dung tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ tốt nhất yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, các cơ quan tham mưu Quận ủy tăng cường cải tiến quy trình soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian thẩm định, xem xét, giải quyết các văn bản; thực hiện chữ ký số các văn bản theo quy định; sử dụng Lotus Notes để chuyển tải tài liệu các hội nghị do Quận ủy triệu tập, giúp các đại biểu có thể tiếp cận sớm tài liệu để chuẩn bị ý kiến trong hội nghị. Đảng ủy các phường thực hiện nhiều giải pháp cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian trả hồ sơ xác minh lý lịch kết nạp đảng, nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; cập nhật, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên giúp cho công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ, khoa học hơn. Ủy ban nhân dân quận đẩy mạnh việc thực hiện thông tin, liên lạc qua hộp thư điện tử cá nhân, thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy”, xây dựng phần mềm “Quận 11 trực tuyến”, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phản ánh, thông tin những trường hợp vi phạm về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường; đầu tư trang bị hệ thống trực tuyến đến 16 phường, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là trong những thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua; ứng dụng “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” để theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới và giúp cho cấp dưới kịp thời cập nhật yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động hoàn thành tốt công việc được giao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống tổ chức và đoàn viên, hội viên từ quận đến cơ sở được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả khá tốt; các trang tin điện tử trên Facebook, Zalo, Messenger... của Quận Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động của tổ chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận, có sự liên kết, chia sẻ, chuyển tải khá tốt các thông tin hoạt động giữa đoàn thể quận và cơ sở; kịp thời thông tin, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các cuộc vận động, phong trào do ngành dọc và quận phát động, nhất là trong thực hiện các chỉ thị của Thành ủy về lặp lại trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng, đặc biệt là trong những ngày phòng, chống dịch Covid-19, nhiều việc làm tốt, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực đã được giới thiệu, nhân rộng.

Bên cạnh đó, Quận ủy đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận triển khai thực hiện. Quận ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy và tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII; thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy và xây dựng lực lượng Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy; ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng công tác cho lực lượng cộng tác viên và tham gia thực hiện có hiệu quả một số hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Nhìn chung, cấp ủy các chi bộ đã bám sát theo chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy để tổ chức thực hiện. Hầu hết nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhất là cam kết hành động của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao; có chú trọng xây dựng phong cách, tác phong làm việc tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; chấp hành nghiêm và bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chưa phát hiện hoặc có dư luận về việc cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bè phái... Các cấp ủy thường xuyên quan tâm chấn chỉnh lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân, nhất là thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, làm việc, giải quyết hồ sơ hành chính và giao tiếp, ứng xử với người dân.

 

Bước sang năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 11 Nguyễn Tăng Minh đề nghị các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá, tăng cường những giải pháp chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng; tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thiết thực phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; kịp thời chấn chỉnh, phê bình, uốn nắn ngay những suy nghĩ lệch lạc và việc làm không đúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực; xây dựng, bồi dưỡng các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động khác để giới thiệu, học tập, nhân rộng, tạo sự lan tỏa; góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BTQ


Số lượt người xem: 906    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA