SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
5
3
7
5
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười Một 2020 9:20:00 SA

Tập huấn pháp luật cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật trên địa bàn quận năm 2020

Ngày 06/11, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 11, Quận 11 tổ chức tập huấn cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật của 16 phường và chuyên trách lao động – Thương binh và Xã hội 16 phường với 100 người tham dự.

Báo cáo viên thạc sĩ Đinh Công Danh, Giảng viên Trường Nhân đạo đã phổ biến các nội dung về Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Qua đó, tăng cường sự quan tâm, phối hợp giữa các ngành, đoàn thể của quận và phường trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận


Số lượt người xem: 824    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA