SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
6
2
1
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tám 2020 11:20:00 SA

Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục. Theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP, chủ đề Bổ trợ tư pháp có 02 đề mục; chủ đề hình sự có 01 đề mục; chủ đề kế toán, kiểm toán có 02 đề mục; chủ đề thống kê có 01 đề mục; nhóm 14 chủ đề khác có 24 đề mục.

Đến nay, kết quả pháp điển các chủ đề Đất đai; Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ; Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê (trong tổng số 45 chủ đề) và các đề mục đã được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển phapdien.moj.gov.vn./.

 


Số lượt người xem: 888    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA