SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
8
7
1
8
Tin tức sự kiện 25 Tháng Sáu 2020 10:35:00 SA

Quy định mới về nâng ngạch công chức

 

Theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 có hiệu lực thi hành và quy định về nâng ngạch công chức đã được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua 02 hình thức: thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

1) Tại khoản 1, Điều 45 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019) quy định 04 tiêu chuẩn, điều kiện công chức đăng ký dự thi nâng ngạch:

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thnâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

2) Tại khoản 2, Điều 45 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019) quy định công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 45 thì được xét nâng ngạch công chức trong 02 trường hợp:

a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Khi công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.


Số lượt người xem: 1150    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA