SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
0
3
2
Tin tức sự kiện 30 Tháng Sáu 2020 9:05:00 SA

Tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BTGPMB ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11 về tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ văn bản số 1004 /UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của  Ủy ban nhân dân Quận 11 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11,

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11 thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d)  Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ nghiệp vụ khác theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

f) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm trong cùng một đợt xét tuyển, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển không hoàn trả lại.

3. Người dự tuyển phải đạt trình độ, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp được quy định.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ:

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực hiện nhiệm vụ hiện nay, đơn vị xác định nhu cầu tuyển dụng năm 2020 gồm 03 vị trí cụ thể như sau:

- Kiểm tra hồ sơ bồi thường: 01 vị trí

- Kỹ thuật: 01 vị trí

- Kế toán: 01 vị trí

(Đính kèm chi tiết bảng thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu tuyển dụng ban hành kèm theo Kế hoạch số 12/KH-BTGPMB ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11 về việc tuyên dụng viên chức năm 2020)

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm: (Thí sinh nộp sau khi có kết quả trúng tuyển trừ mục a) khoản này nộp lúc dự tuyển)

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao y có chứng thực giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

h) Bản sao quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).

i) Bản sao thành tích: Bằng khen, Giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua (nếu có).

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyến dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

IV. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Lệ phí tham dự xét tuyển được áp dụng theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020

Địa điểm: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11 - 179H Bình Thới, Phường 9, Quận 11

Điện thoại liên hệ: 028.38583190

Xem toàn văn


Số lượt người xem: 2355    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA