SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
8
1
5
Tin tức sự kiện 11 Tháng Năm 2020 4:25:00 CH

Triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn quận

Ngày 07/05/2020, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành công văn 688/UBND-KT về việc thực hiện công văn số 540/SDL-VP ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (gọi tắt là cơ sở) hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn quận có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Sở Du lịch tại Công văn số 540/SDL-VP ngày 29/4/2020.

- Tự triển khai đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động của đơn vị theo Phiếu đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 540/SDL-VP ngày 29/4/2020 của Sở Du lịch (gọi tắt là Phiếu đánh giá an toàn theo biểu mẫu số 1, 2, 3) và thông báo ngày dự kiến hoạt động (tối thiểu trước 3 ngày) gửi về cơ quan chức năng để đánh giá trước khi tiến hành hoạt động, cụ thể như sau:

- Các đơn vị chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đánh giá đạt Tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới của thành phố.

Tải về công văn 540/QDL-VP

 

 


Số lượt người xem: 1349    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA