SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
8
5
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tư 2020 7:00:00 SA

Quận 11: Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 31/3/2020 về giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân Quận 11 vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở (bố trí trực không quá 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hiện làm việc tại đơn vị), tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại công sở và nơi công cộng.

- Đối với các trường học trên địa bàn Quận: 100% cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà (phân công bảo vệ trực đơn vị).

- Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút, ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng Phương án bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, chậm nhất 10g00 ngày 01/4/2020 gửi về Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND&UBND quận tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận. Lưu ý: Riêng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính quận, phường tạm ngưng không tiếp nhận đối với hồ sơ hành chính nộp trực tiếp: tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được sắp xếp làm việc trực tuyến tại nhà phải cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, không được làm việc riêng để tránh ảnh hưởng đến việc chung của cơ quan, đơn vị và không được mang về những hồ sơ, tài liệu mật, quan trọng và những hồ sơ, thủ tục hành chính (bản chính) giải quyết cho cá nhân, tổ chức để tránh bị mất, thất lạc; thực hiện trao đổi trực tuyến thường xuyên với cơ quan, đơn vị qua các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, laptop...; thực hiện nghiêm việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết, lưu lại lịch trình di chuyển để báo cáo khi có yêu cầu; sẵn sàng có mặt khi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị điều động.

3. Không áp dụng hình thức làm việc trực tuyến tại nhà đối với Phòng Y tế và các đơn vị thuộc ngành y tế; lực lượng vũ trang Quận; lực lượng Bảo vệ trụ sở và Tự vệ cơ quan; lực lượng vệ sinh, cây xanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận.

Tải file âm thanh tuyên truyền COVID-19

Nộp hồ sơ trực tuyến


Số lượt người xem: 1555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA