SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
6
0
0
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười 2020 4:50:00 CH

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến

 

Xây dựng

Cấp mới giấy phép xây dựng

Cấp lại Giấy phép xây dựng

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (Điều chỉnh thiết kế)

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (Điều chỉnh nội dung)

Gia hạn Giấy phép xây dựng

Cấp phép thi công đào đường

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè

Cấp chứng chỉ quy hoạch

Đăng ký kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Lao động

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động định kỳ

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Đăng ký thang lương, bảng lương trên địa bàn quận 11

Đăng ký Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp trên địa bàn quận 11

Môi trường

Đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp quận-huyện

An toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 11

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận 11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quận 11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) trên địa bàn quận 11

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất)

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai tử

Ghi chú kết hôn đã đăng ký ở nước ngoài

Cấp bản sao từ trích lục hộ tịch

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Ghi chú ly hôn / hủy việc kết hôn đã đăng ký ở nước ngoài

Công sản

Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 


Số lượt người xem: 5719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA