SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
9
8
2
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2020 2:45:00 CH

Tiếp Đoàn Thành phố kiểm tra Quận 11 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020

Ngày 19/3, Quận 11 đã tiếp Đoàn Thành phố kiểm tra Quận 11 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020.

Trong năm qua, Lãnh đạo quận đã tập trung công tác chỉ dạo, thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận; đảm bảo giảm nghèo bền vững.

 

Quận 11 đã thực hiện khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 11 giai đoạn 2019-2020; thành lập Tổ giám sát công tác khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020 của Quận 11 để phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác phường và cộng tác viên khảo sát, nắm tình hình và hướng dẫn hỗ trợ về kỹ thuật, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình khảo sát, đôn đốc các phường đảm bảo thực hiện tốt các bước khảo sát theo kế hoạch của quận; triển khai tập huấn khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 11 giai đoạn 2019-2020 để hướng dẫn, trang bị về nghiệp vụ, kỹ thuật cài đặt và sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu và quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016– 2020 cho Tổ trưởng tổ tự quản, chuyên trách giảm nghèo và cộng tác viên 16 phường, hỗ trợ việc nhập tin và xử lý dữ liệu trên phiếu khảo sát hộ dân chính xác, đúng theo quy định.

Hàng năm, Quận tập trung kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững của quận giai đoạn 2019-2020, bình quân 1%/năm và đến năm 2020, bình quân thu nhập của hộ nghèo tăng lên 3,5 lần so với năm 2011; Phấn đấu 100% hộ thuộc diện chính sách có công cách mạng vượt chuẩn cận nghèo vào cuối tháng 6/2019; Tập trung kéo giảm 100% các chiều nghèo: tình trạng đi học trẻ em, việc làm, về nước sạch, tiếp cận thông tin, BHYT, tiếp cận dịch vụ y tế và kéo giảm dần các chiều thiếu hụt xã hội còn lại đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.Công tác điều tra khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-2020 đảm bảo đúng đối tượng, đúng hướng dẫn của thành phố để kịp thời xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ tiến đến mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố vào quý 1 năm 2020. Xác định rõ lộ trình, chỉ tiêu và giải pháp giảm các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo từ đó rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm thông tin, thu nhập và lập danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến hỗ trợ để hộ thoát nghèo trong năm, nhu cầu hỗ trợ để có các biện pháp, hình thức trợ giúp, nguồn kinh phí cụ thể đối với từng hộ.

Mục tiêu hướng tới trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, nâng thu nhập bình quân của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước và giảm các chiều xã hội dưới 40 điểm; nâng cao điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các chiều dịch vụ xã hội cơ bản đa chiều (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm – bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin). Phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trên địa bàn quận cao hơn 1,3 lần so với năm 2020; hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao.

Cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo. Đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn của quỹ Xóa đói giảm nghèo dưới 0,5% trên tổng dư nợ.

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho thành viên  hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vận động mạnh thường quân xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đảm bảo 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo năm 2019 được hưởng chính sách BHYT. Tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm học phí cho con, em hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đảm bảo không có học sinh nghỉ bỏ học vì lý do kinh tế gia đình. Nhân rộng các mô hình hiệu quả, các gương điển hình phấn đấu vượt khó thoát nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả chương trình.

 


Số lượt người xem: 1509    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA