SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
8
3
1
5
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2019 2:00:00 CH

Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 11 tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho người dân trên địa bàn năm 2019

Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân phường 9 quận 11 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy.

 

Tại hội nghị, báo cáo viên Dương Minh Trung - Đội ma túy Công an Quận 11 đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, ma túy trong tình hình mới; Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 (bổ sung, sửa đổi theo Nghị định 56/2016/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 (bổ sung theo Nghị định 156/2016/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 

Qua đó, buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và người sau cai nghiện về công tác phòng, chống ma tuý; vận động người dân, người thân giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý, xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, tạo điều kiện giới thiệu và giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

 

Bên cạnh đó, nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự giác khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng khi đã nghiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác cai nghiện của phường trong việc giúp đỡ người cai nghiện vượt qua những khó khăn trong quá trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

 


Số lượt người xem: 1602    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA