SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
9
3
3
2
Tin tức sự kiện 22 Tháng Năm 2019 4:25:00 CH

Giới thiệu Cẩm nang sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho vay với lãi suất ưu đãi, tối đa bằng 50% lãi suất của ngân hàng thương mại và không cần tài sản thế chấp; Quỹ tài trợ không thu hồi cho các dự án được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ; mức tài trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện. 

Từ thực tiễn triển khai Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tại các doanh nghiệp và hướng dẫn của Thông tư 12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã biên soạn “Cẩm nang sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Cẩm nang cung cấp thông tin về các văn bản pháp lý; hướng dẫn thủ tục thành lập, sử dụng, quản lý Quỹ; cách thức lập dự toán, quản lý tài chính và tài sản của Quỹ, gồm bốn phần chính: Giới thiệu về tổ chức quản lý Quỹ, nội dung hoạt động KH&CN; Hướng dẫn thủ tục thành lập và triển khai các nhiệm vụ KH&CN; Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tài chính và tài sản của Quỹ; Biểu mẫu Quyết định thành lập.

Các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 11 có nhu cầu tìm hiểu thông tin về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, có thể tải về tài liệu tham khảo hoặc liên hệ Phòng Kinh tế Quận 11 (gặp anh Cường, điện thoại 028.39633349) để được hướng dẫn cụ thể.

Đính kèm Cẩm nang, Biểu mẫu.

 


Số lượt người xem: 1651    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA