SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
0
1
4
2
Tin tức sự kiện 31 Tháng Giêng 2019 10:50:00 SA

Công bố Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Danh sách phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2019

 

 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân Quận 11 công bố Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và  Danh sách phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2019 như sau:

1. Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018:

STT

Tên phường

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

Tiêu chí 1

Tiêu

chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

 

Phường loại I

 

1

Phường 16

100

15

30

25

10

20

100%

2

Phường 5

99

15

29,01

24,5

10

20

99,35%

3

Phường 7

99

15

29,16

25

10

20

93%

4

Phường 3

99

14

30

25

10

20

100%

5

Phường 14

99

15

29,14

24,5

10

20

95%

6

Phường 8

98

15

29,65

23,5

10

20

97,5%

7

Phường 1

96

11,75

30

24,5

10

20

100%

Phường loại II

 

1

Phường 11

100

15

30

24,5

10

20

100%

2

Phường 4

99

15

29,42

24,5

10

20

96,1%

3

Phường 10

99

15

29

25

10

20

100%

4

Phường 2

99

15

29,76

24

10

20

98%

5

Phường 6

98

15

28,58

24,5

10

20

93,4%

6

Phường 12

97

13

30

24

10

20

100%

7

Phường 13

97

11,75

30

25

10

20

100%

8

Phường 15

94

15

28,74

20,25

10

20

91%

9

Phường 9

94

11,75

30

22

10

20

100%

 

2. Danh sách phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018:

STT

Tên phường

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

Tiêu chí 1

Tiêu

chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

 

 

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA