SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
2
0
4
6
Tin tức sự kiện 13 Tháng Ba 2019 1:55:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 02 năm 2019

a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 02 đạt 656 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 1.298 tỷ đồng, tăng 4,14% so cùng kỳ (+52 tỷ đồng). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 02 đạt 1.312 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 2.784 tỷ đồng, tăng 14,86% so với cùng kỳ (+360,18 tỷ đồng).

Ban hành và triển khai Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở quận năm 2019; tổ chức 05 lớp tập huấn cho 271 điều tra viên, thành viên BCĐ quận và phường để chuẩn bị công tác Tổng điều tra dân số và Nhà ở quận năm 2019.   

b) Về ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 02 là 72,8 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng 238 tỷ đồng đạt 20,6% dự toán năm (238/1.155 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 02 là 26,4 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), lũy kế 2 tháng là 175 tỷ đồng, đạt 18,4% so với dự toán (175/950,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 2 là 45,2 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 134 tỷ đồng, đạt 14% so với dự toán năm (134/950,3 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 2143    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA