SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
2
2
5
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2019 9:00:00 SA

Trao quyết định cán bộ

Ngày 11-01, bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 và ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 thay mặt Ủy ban nhân dân Quận trao các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức đối với 22 cá nhân thuộc ngành Giáo dục quận.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, đối với khối Mầm non, UBND quận bổ nhiệm bà Lý Hồng Quyên, Giáo viên Trường Mầm non Phường 15 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Mầm non Phường 5; Bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phường 14 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 2; Bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Đan, giáo viên Trường Mầm Non Phường 2 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 2; Bổ nhiệm bà Thái Thị Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phường 2 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 7; Bổ nhiệm bà Lê Thị Kiều Nga, Giáo viên Trường Mầm Non 10 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 10; Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phường 2 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 14.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đối với khối Tiểu học, UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên; Bổ nhiệm bà Hứa Thị Hồng Hương, giáo viên Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên; Bổ nhiệm ông Trần Thụy Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc giữ chức vụ  Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ; Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Trúc, giáo viên Trường Tiểu học Trưng Trắc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc; Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2019; Bổ nhiệm ông Dương Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thi; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Luận, giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đối với khối Trung học cơ sở, UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Linh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn; Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Thành, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn; bổ nhiệm ông Trần Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục; Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục; Bổ nhiệm ông Đào Công Danh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Phú giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An; Bổ nhiệm bà Dương Thị Anh Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Phú; Bổ nhiệm bà Trần Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5 giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5; Bổ nhiệm bà Đặng Phạm Bích Nhu, giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh  giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5; Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thúy, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 11-01-2019; thời gian điều động và bổ nhiệm là 05 năm.


Số lượt người xem: 3038    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA