SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
2
4
8
5
Tin tức sự kiện 17 Tháng Giêng 2019 9:10:00 SA

Giới thiệu các mô hình Cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 (Kỳ 26)

Thanh tra Quận

Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra ở UBND 16 phường

Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, Thanh tra quận đã đăng ký sáng kiến thi đua với nội dung cụ thể “Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra ở UBND 16 phường”.

Cụ thể, đơn vị đã xây dựng quy trình theo từng bước. Bước 1: Nhận định, đánh giá kết quả, chất lượng và quy trình thực hiện công tác tự kiểm tra của UBND 16 phường (Hoàn thành trước trong tháng 11/2018). Bước 2: Soạn thảo các biểu mẫu để thực hiện 1 cuộc kiểm tra, cụ thể: quyết định, kế hoạch, biên bản, đề cương báo cáo của đối tượng được kiểm tra. (Hoàn thành trước trong tháng 12/2018). Bước 3: Lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng điểm, trọng điểm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và đối tượng để gợi ý cơ sở chọn nội dung, đối tượng tự kiểm tra. Bước 4: Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về công tác tự kiểm tra (theo Luật Thanh tra) và các biểu mẫu của 1 cuộc tự kiểm tra. (Hoàn thành trước trong tháng 01/2019). Hiệu quả của sáng kiến dự kiến đạt được khi thực hiện cải cách nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, cán bộ trong việc thực hiện công tác tự kiểm tra. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra ở cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân có sai phạm. Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận 11.

 


Số lượt người xem: 2197    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA