SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
2
3
2
7
Tin tức sự kiện 16 Tháng Giêng 2019 9:10:00 SA

Giới thiệu các mô hình Cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 (Kỳ 25)

Phòng Nội vụ quận

“Đảm bảo ngày giờ công và quy tắc ứng xử nơi công sở”

Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, Phòng Nội vụ quận đã đăng ký sáng kiến “Đảm bảo ngày giờ công và quy tắc ứng xử nơi công sở”.

Theo đó, Phòng Nội vụ đã xây dựng phương pháp theo dõi và đánh giá việc đảm bảo thời gian làm việc và thực hiện theo Quyết định 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu quả sáng kiến đạt được nhằm thay đổi tác phong của từng cán bộ, công chức Phòng Nội vụ khi thi hành nhiệm vụ, công vụ bảo đảm sự văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, là một trong những cơ sở để đánh giá hưởng mức tăng thu nhập theo nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 


Số lượt người xem: 2457    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA