SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
7
8
5
Tin tức sự kiện 11 Tháng Giêng 2019 9:00:00 SA

Giới thiệu các mô hình Cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 (Kỳ 22)

Phòng Tư pháp Quận

“Giải quyết đăng ký khai sinh và trích lục các giấy tờ hộ tịch thuộc UBND quận;  Giải quyết đăng ký kết hôn; Giải quyết đăng ký khai tử”

Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, Phòng Tư pháp quận đã đăng ký sáng kiến thi đua với nội dung cụ thể “Giải quyết đăng ký khai sinh và trích lục các giấy tờ hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân quận; Giải quyết đăng ký kết hôn; Giải quyết đăng ký khai tử”.

Cụ thể, sau khi công chức tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND quận tiếp nhận hồ sơ về đăng ký khai sinh và trích lục giấy tờ hộ tịch, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử sẽ chuyển ngay hồ sơ vừa tiếp nhận cho công chức thụ lý hồ sơ hộ tịch để tác nghiệp, xử lý theo quy trình, in và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký Tờ trình và trình lãnh đạo UBND quận ký giải quyết hồ sơ hộ tịch cho nhân dân. Sau khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận ký giải quyết hồ sơ hộ tịch cho nhân dân thì công chức thụ lý vào sổ bộ hộ tịch, đóng dấu và chuyển ngay cho công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND quận để thông báo và mời nhân dân đến nhận ngay kết quả giải quyết hồ sơ hộ tịch, không chờ đến ngày hẹn trả kết quả mới trả hồ sơ hộ tịch về về đăng ký khai sinh và trích lục giấy tờ hộ tịch, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử cho nhân dân.

Việc thông báo mời nhân dân đến nhận kết quả khi giải quyết xong hồ sơ hộ tịch về đăng ký khai sinh và trích lục giấy tờ hộ tịch, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử do công chức Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND quận thực hiện bằng việc gọi điện thoại mời trực tiếp hoặc thông báo qua tin nhắn nếu không liên lạc được.

Hiệu quả dự kiến đạt được sau khi thực hiện cải tiến nhằm tạo sự đột phá trong thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố năm 2019; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức cơ quan trong việc thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân. Thông qua thực hiện giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính nhằm rèn luyện, nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tăng cường đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.


Số lượt người xem: 2737    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA