SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
1
1
5
2
Tin tức sự kiện 26 Tháng Mười Một 2018 9:00:00 SA

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hà Nội. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với hình thức hội nghị trực tuyến (tiếp tín hiệu truyền hình trực tiếp từ Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh). Tại điểm cầu Quận 11 có sự tham gia dự của hơn 500 đồng chí là Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND quận; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Phó ban HĐND quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trung tâm, chợ thuộc UBND quận; Lãnh đạo, chuyên viên Nghiên cứu tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND quận; Cấp ủy viên 42 cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; Bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể quận; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận. Chủ trì tại điểm cầu Quận 11 – Thành phố Hồ Chí Minh là ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11. Trong buổi sáng, đại biểu tham dự hội nghị được nghe ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Buổi chiều, đại biểu tham dự hội nghị được nghe ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


 


Số lượt người xem: 1971    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA