SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
4
7
3
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2018 11:20:00 SA

Quận 11 mời gọi các doanh nghiệp tham gia Khóa “Tuyên truyền, huấn luyện về lưu trữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm”

Nhằm giúp các doanh nghiệp có hoạt động tồn trữ hóa chất trên địa bàn Quận 11 cập nhật các văn bản pháp luật về quản lý hóa chất từ việc lưu giữ, vận chuyển cho đến thải bỏ hóa chất nguy hiểm; Cung cấp kiến thức về đặc tính nguy hại của một số hóa chất, hướng dẫn cách thức phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS; Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm...

Phòng Kinh tế Quận 11 thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn về Khóa “Tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất” do Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức như sau:

1. Học phí: Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn được ngân sách thành phố đài thọ chi trả

2. Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.

3. Thành phần, thời gian và địa điểm:

3.1 Thành phần: Học viên tham gia tập huấn được chia làm 02 khóa như sau:

-  Khóa 1: Tập huấn dành cho Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 01 lớp tập huấn).

-  Khóa 2: Tập huấn dành cho Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 04 lớp tập huấn).

3.2 Thời gian: Học viên thuộc mỗi khóa trên đăng ký thời gian để tham dự tương ứng lớp tổ chức cho mỗi khóa, cụ thể như sau:

a. Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:

-  Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 05/11/2018.

-  Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày.

b.  Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành:

-  Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, ngày 23/10/2018 (thứ ba) và ngày 24/10/2018 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 23/10/2018.

-  Lớp  2: Tổ chức 02  ngày, ngày  25/10/2018 (thứ  năm) và ngày 26/10/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 25/10/2018.

-  Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, ngày 06/11/2018 (thứ ba) và ngày 07/11/2018 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 06/11/2018.

-  Lớp  4: Tổ chức 02 ngày, ngày 08/11/2018  (thứ  năm) và ngày 09/11/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 08/11/2018.

3.3 Địa điểm tập huấn: Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ thời gian tổ chức lớp tập huấn trên, Quận 11 đề nghị Quý Doanh nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ tham dự tương ứng cho các lớp thuộc mỗi nhóm đối tượng tập huấn. Thông tin đăng ký vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường (Địa  chỉ: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.822.2311) hoặc liên hệ: chị Nguyễn Thị Kim Kiều – Điện thoại: 0906.999.753 - Email: kimkieu@ungphosuco.vna

 


Số lượt người xem: 2167    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA