SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
6
6
7
9
1
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tám 2018 1:30:00 CH

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức các lớp dành cho đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở cùng học tập và quán triệt các nội dung: Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Ông Đặng Thanh Bình – Phó Bí thư thường trực Quận ủy quán triệt Nghị quyết

Sau lớp khi dự Hội nghị quán triệt, cấp ủy các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức 1 buổi sinh hoạt tại cơ sở để thảo luận các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kế hoạch hoạt động của đơn vị và viết bài thu hoạch cá nhân.

 


Số lượt người xem: 1491    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA