SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
9
8
8
2
quyết định quy hoạch 03 Tháng Sáu 2023 10:38:17 CH
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11  (14/07/2022)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 06/6/2021 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11.
Quyết định số 48/UBND ngày 06/01/2022 về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 5-14, Quận 11 (tại một phần khu đất ký hiệu I-A17, Phường 05, Quận 11)  (27/02/2022)
Xem toàn văn
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11  (15/10/2021)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11  (26/08/2020)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11.
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 9-11, Quận 11, tại khu đất số 39A-41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11.  (12/09/2019)
  
Ngày 06/9/2019, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trương Quốc Cương đã ký Công văn số 1253/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11, Quận 11, tại khu đất số 39A-41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11. Tải quyết định 3293/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND TP ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11  (29/07/2019)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11  (15/03/2018)
Ngày 05/02/2018, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký Công văn số 188/UBND-QLĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11. Tải quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11  (05/03/2018)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11.
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017  (02/03/2018)
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát  (13/09/2017)
Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký văn bản số 1410/UBND-QLĐT ngày 12/9/2017 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát. Tải quyết định 4008/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND TPHCM về duyệt điều ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm