SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
5
4
2
5
5
quyết định quy hoạch 03 Tháng Tám 2021 2:43:14 SA
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11  (26/08/2020)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11.
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 9-11, Quận 11, tại khu đất số 39A-41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11.  (12/09/2019)
  
Ngày 06/9/2019, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trương Quốc Cương đã ký Công văn số 1253/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11, Quận 11, tại khu đất số 39A-41 Đội Cung, Phường 11, Quận 11. Tải quyết định 3293/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND TP ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11  (29/07/2019)
  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11  (15/03/2018)
Ngày 05/02/2018, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký Công văn số 188/UBND-QLĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11. Tải quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11  (05/03/2018)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11.
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017  (02/03/2018)
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát  (13/09/2017)
Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký văn bản số 1410/UBND-QLĐT ngày 12/9/2017 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát. Tải quyết định 4008/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND TPHCM về duyệt điều ...
Quy định Quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 5, phường 14 Quận 11  (21/08/2017)
Ngày 17/8/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 Võ Đức Thanh đã ký công văn số 1250/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 5-14 Quận 11 ban hành theo Quyết định số 1794/QĐ-SQHKT ngày 24/4/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Tải Quyết định ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11  (15/06/2017)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11, gồm có: - Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11. ...
Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 4–6–7 và phường 15, quận 11  (20/01/2016)
Toàn văn Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 4 - 6 - 7 và phường 15, quận 11 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4289/QĐ-SQHKT ngày 16 tháng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm